Vanaf 1 september 2019 werkt er een nieuwe HAIO in de praktijk mee: Dr Filip Hendrikx


Wat is een HAIO?

Na de basisopleiding van arts dient men voor Huisarts nog 2-3jaar opleiding te volgen in een erkende opleidingsplaats. Wij willen jonge , beloftevolle artsen de kans geven om in onze praktijk ervaring op te doen gedurende 1jaar.

Een HAIO wordt in alle facetten van de praktijk ingeschakeld. Zij of hij heeft haar eigen spreekuren, doet huisbezoeken en neemt deel aan de wachtdienst. 

Er wordt dagelijks overleg gepleegd en er kan advies ingewonnen bij de vaste artsen. 

Een HAIO werkt aan geconventioneerde tarieven. 

Voor de praktijk betekent dit dat er een derde arts ons team komt versterken. Zo kan u rekenen op een betere beschikbaarheid van onze praktijk. U kiest zelf bij wie u terecht komt.

Bij dringende zorgen zal u zo snel mogelijk door één van ons geholpen worden.

Een opleiding kan pas slagen als u als patiënt hieraan meewerkt en de HAIO de kans geeft om u te behandelen in zijn eigen raadpleging.

Alvast bedankt.