Vanaf 1 oktober werkt er een nieuwe HAIO in de praktijk mee: Dr Céline Vanderhaeghe


Wat is een HAIO?

Na de basisopleiding van arts dient men voor Huisarts nog 3jaar opleiding te volgen in een erkende opleidingsplaats. Wij willen jonge , beloftevolle artsen de kans geven om in onze praktijk ervaring op te doen gedurende 1-1.5jaar.

Een HAIO wordt in alle facetten van de praktijk ingeschakeld. Zij of hij heeft haar eigen spreekuren, doet huisbezoeken en neemt deel aan de wachtdienst. 

Er wordt dagelijks overleg gepleegd en er kan advies ingewonnen bij de vaste artsen. 

Een HAIO werkt aan geconventioneerde tarieven. 

Voor de praktijk betekent dit dat er een vierde arts ons team komt versterken. Zo kan u rekenen op een betere beschikbaarheid van onze praktijk. U kiest zelf bij wie u terecht komt.

Bij dringende zorgen zal u zo snel mogelijk door één van ons geholpen worden.

Een opleiding kan pas slagen als u als patiënt hieraan meewerkt en de HAIO de kans geeft om u te behandelen in zijn eigen raadpleging.

Alvast bedankt.

*****************************************************************************************************************************************

CORONACRISIS  - INSTALLEER de 'CORONALERT' app

  • Heb je symptomen als koorts, hoest, keelpijn, kortademigheid, diarree, niet meer ruiken of smaakverlies?

BEL ONS DAN OP en vermeld zeker deze symptomen. 

Ga NIET naar de wachtzaal of naar spoed. Ga ook NIET rechtstreeks naar de triagepost.

Wij zullen de situatie dan telefonisch inschatten en bekijken wat er verder moet gebeuren. Door de drukte in de praktijk zou het kunnen dat een van de artsen u op een gepast moment zal terugbellen om de consultaties niet te veel te storen.


  • Niet-dringende consultaties en huisbezoeken kunnen weer wel, bel voor een afspraak

Dit zijn bijvoorbeeld routine-onderzoeken, preventieve onderzoeken, medicatievoorschriften, sportgeschiktheidsattesten,

  • Enkele vuistregels om een veilige heropstart mogelijk te maken:

  1. Draag een mondmasker bij het binnenkomen van de praktijk (liefst van thuis meegebracht)
  2. Ontsmet de handen met alcoholgel
  3. Houd minimaal 1,5m afstand van elkaar in de wachtzaal


  • Wens je meer informatie over het coronavirus en testen ?

https://www.info-coronavirus.be/nl/ 

https://www.info-coronavirus.be/nl/testen 

of 0800/14 689